การป้องกันภัยธรรมชาติ ยามานาชิโบไชโป๊ะตารุ

การป้องกันภัยธรรมชาติ ยามานาชิโบไชโป๊ะตารุ

ยามานาชิ ภัยพิบัติ ข้อมูล แผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น ที่หลบภัย

หน้าโฮมเพจนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ จัดทำโดยจังหวัดยามานาชิสามารถดูรายละเอียดข้อมูลภัยพิบัติได้จาก ยามานาชิโบไฃโป๊ะตารึ

<รายละเอียด>

ยามานาชิโบไฃโป๊ะตารุ (การป้องกันภัยธรรมชาติ ยามานาชิโบไชโป๊ะตารุ) ทางจังหวัดยามานาชิได้จัดการกระจายข่าวสารทางด้าน พยากรณ์อากาศ ภัยพิบัติดินถล่ม ข่าวแผ่นดินไหว คำแนะนำการอพยพ การแจ้งที่อพยพ หิมะตกหนัก พายุทอร์นาโดข่าวภูเขาไฟ

ยามานาชิโบไฃโป๊ะตารุ จะมีการส่งข้อมูลที่รวดเร็วและมีการแปลภาษาโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลฉุกเฉิน

การป้องกันภัยธรรมชาติ ยามานาชิโบไชโป๊ะตารุ

จังหวัดยะมะนะชิ
โทรศัพท์:055-237-1111(ตัวแทน)